บอร์ดเกม Design Customer’s Bag

คู่มือการเล่นบอร์ดเกม เรื่อง Design Customer’s Bag เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ระบุปัญหา สาระการเรียนรู้เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เป็นต้นไป โดยเป็นเกมที่จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นเป็นนักออกแบบกระเป๋าผ้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า และเกมได้สอดแทรกแนวคิดที่จำเป็นบางส่วนเกี่ยวกับการออกแบบสิง่ ของหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ เช่น หน้าที่ใช้สอย วัสดุ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 มี.ค. 66
1201
278
Loading...

หากมีข้อเสนอแนะ หรือพบปัญหาเกี่ยวกับสื่อชิ้นนี้ ช่วยบอกเราหน่อยนะคะ