การทดลองเสมือนจริง-เรื่อง-การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

การติดตั้งสื่อการทดลองเสมือนจริง

สื่อการทดลองเสมือนจริงเป็นสื่อดิจิทัลที่พัฒนาจาก Adobe Flash ทํางานอยู่บนแพลตฟอร์มของ Adobe Air 3D

การติดตั้งสื่อจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  1. ซอฟต์แวร์ Adobe Air 3D
    สําหรับระบบปฏิบัติการ Windows - ดาวน์โหลด Adobe Air 3D หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ AdobeAIRInstaller.exe แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้ง หรือในกรณีที่เคยติดตั้งแล้วให้เลือก Update

  2. ซอฟต์แวร์สื่อการทดลองเสมือนจริง
    ดาวน์โหลด การทดลองเรื่องการหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์ หลังจากดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ แล้วทําตามขั้นตอนการติดตั้ง เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏไอคอนของการทดลองที่ได้ติดตั้งไปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนเพื่อเข้าทําการทดลอง
แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 มี.ค. 66
1062
92
Loading...

หากมีข้อเสนอแนะ หรือพบปัญหาเกี่ยวกับสื่อชิ้นนี้ ช่วยบอกเราหน่อยนะคะ