หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>
ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x99

7 ก.พ. 66

5407

ปกหนังสือฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x73

5 ส.ค. 64

4871

ปกหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

x50

16 ธ.ค. 64

4631

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x93

4 ม.ค. 66

4382

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เตรียมนำเสนอผลงาน

3 หน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 19 เตรียมนำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑
282
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 66
คู่มือครู
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ เตรียมนำเสนอผลงาน

5 หน้า

ไฟล์นำเสนอ เตรียมนำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑
190
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 66
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 นำเสนอผลงาน

3 หน้า

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 นำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑
159
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 66
คู่มือครู
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ นำเสนอผลงาน

3 หน้า

ไฟล์นำเสนอ นำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑
135
แก้ไขล่าสุด 7 ก.พ. 66
PowerPoint