หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ เตรียมนำเสนอผลงาน

5 หน้า

ไฟล์นำเสนอ เตรียมนำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
488
แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 66
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ นำเสนอผลงาน

3 หน้า

ไฟล์นำเสนอ นำเสนอผลงาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
355
แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 66
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อคำชี้แจงก่อนใช้งาน

1 หน้า

คำชี้แจงก่อนใช้งาน
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
534
แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 66
PDF
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

20 หน้า

ไฟล์นำเสนอ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1
1382
แก้ไขล่าสุด 26 ก.ย. 66
PowerPoint