หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x73

5 ส.ค. 64

2972

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x96

22 ธ.ค. 64

2148

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

x50

16 ธ.ค. 64

1744

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.๓ เล่ม ๑ บทที่ ๑ - ๒

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x53

2 ก.พ. 65

1696

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
แบบฝึกหัดท้ายหน่วย (ออนไลน์) เรื่อง สารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.๑ เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑ - ๒
331
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 65
แบบฝึกหัด

2 หน้า

คำถามระหว่างเรียน บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การจำแนกสารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.๑ เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑ - ๒
50
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 65
Word

2 หน้า

คำถามระหว่างเรียน บทที่ 2 เรื่องที่ 1 การจำแนกสารบริสุทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.๑ เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑ - ๒
34
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 65
PDF

1 หน้า

คำถามระหว่างเรียน บทที่ 2 เรื่องที่ 2 โครงสร้างอะตอม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.๑ เล่ม ๑ หน่วยที่ ๑ - ๒
32
แก้ไขล่าสุด 29 มิ.ย. 65
Word