หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อกำลัง

12 หน้า

กำลัง
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 2
432
แก้ไขล่าสุด 30 พ.ย. 66
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 1) (8.46 นาที)

8.46

วีดิทัศน์ การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 1) (8.46 นาที)
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
53
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 66
วีดิทัศน์
รูปตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ [Coding] การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาด้วย flowchart (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 1) (14.35 นาที)

14.35

วีดิทัศน์ [Coding] การแสดงขั้นตอนแก้ปัญหาด้วย flowchart (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 1) (14.35 นาที)
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 66
วีดิทัศน์
รูปตัวอย่างสื่อวีดิทัศน์ การปกป้องสิทธิ์ในผลงานตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 2) (10.01 นาที)

10.01

วีดิทัศน์ การปกป้องสิทธิ์ในผลงานตนเองและเคารพสิทธิผู้อื่น (เทคโนโลยี ป.6 บทที่ 2) (10.01 นาที)
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ย. 66
วีดิทัศน์