หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่ออัตราเร็วและความเร็ว

22 หน้า

อัตราเร็วและความเร็ว
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1
2235
แก้ไขล่าสุด 23 ก.ค. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อการกระจัดและระยะทาง

28 หน้า

การกระจัดและระยะทาง
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1
2336
แก้ไขล่าสุด 23 ก.ค. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อการทดลองทางฟิสิกส์

18 หน้า

การทดลองทางฟิสิกส์
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1
2697
แก้ไขล่าสุด 23 ก.ค. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อ12.4 การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100  มีการทด : การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100  มีการทด (11.01 นาที)

11.01

12.4 การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด : การบวกจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลักที่ผลบวกไม่เกิน 100 มีการทด (11.01 นาที)
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.1 เล่ม 2
16
แก้ไขล่าสุด 22 ก.ค. 67
วีดิทัศน์