หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 โอ้โห โลจิสติกส์

16 หน้า

ไฟล์นำเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 โอ้โห โลจิสติกส์
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3
2683
แก้ไขล่าสุด 18 มิ.ย. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อ3.2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช  (3)

20 หน้า

3.2 ปัจจัยบางประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช (3)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
2031
แก้ไขล่าสุด 18 มิ.ย. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ ประยุกต์ใช้ความรู้ กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 หน้า

ไฟล์นำเสนอ ประยุกต์ใช้ความรู้ กลไก อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.4
1056
แก้ไขล่าสุด 18 มิ.ย. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อไฟล์นำเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 2

10 หน้า

ไฟล์นำเสนอ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 20 คาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต 2
เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2
1222
แก้ไขล่าสุด 16 มิ.ย. 67
PowerPoint