หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>
ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x97

3 พ.ย. 65

4478

ปกหนังสือฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x73

5 ส.ค. 64

4364

ปกหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

x50

16 ธ.ค. 64

3890

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x92

3 พ.ย. 65

3641

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อคำแนะนำการใช้งานสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2 หน้า

คำแนะนำการใช้งานสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.๖ เล่ม ๒ บทที่ ๖ - ๑๐
2
แก้ไขล่าสุด 25 พ.ย. 65
PDF
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ 6.1 ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม

7 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ 6.1 ชนิดและสมบัติของรูปสามเหลี่ยม
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.๖ เล่ม ๒ บทที่ ๖ - ๑๐
0
แก้ไขล่าสุด 25 พ.ย. 65
PDF
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ 6.2 ส่วนต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยม

8 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ 6.2 ส่วนต่าง ๆ ของรูปสามเหลี่ยม
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.๖ เล่ม ๒ บทที่ ๖ - ๑๐
0
แก้ไขล่าสุด 25 พ.ย. 65
PDF
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ 6.3 การสร้างรูปสามเหลี่ยม

8 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ 6.3 การสร้างรูปสามเหลี่ยม
คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ป.๖ เล่ม ๒ บทที่ ๖ - ๑๐
0
แก้ไขล่าสุด 25 พ.ย. 65
PDF