หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อลิงก์แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ต (PPT)

1 Page

ลิงก์แบบสำรวจการใช้อินเทอร์เน็ต (PPT)
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
391
แก้ไขล่าสุด 20 ก.พ. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (PPT)

25 Page

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย (PPT)
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
1331
แก้ไขล่าสุด 20 ก.พ. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อ1.1 การเคลื่อนที่แนวตรง

37 หน้า

1.1 การเคลื่อนที่แนวตรง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
2966
แก้ไขล่าสุด 20 ก.พ. 67
PowerPoint
รูปตัวอย่างสื่อ6.6 การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ

24 หน้า

6.6 การมองเห็นสีของวัตถุภายใต้แสงสีต่างๆ
วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2
463
แก้ไขล่าสุด 20 ก.พ. 67
PowerPoint