หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>
ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x100

2 มี.ค. 66

6290

ปกหนังสือฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x74

4 มี.ค. 66

5259

ปกหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

x51

4 มี.ค. 66

4937

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x94

3 มี.ค. 66

4804

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อระบบคำนวณค่าโดยสารรถประจำทาง

11:56 นาที

ระบบคำนวณค่าโดยสารรถประจำทาง
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
149
แก้ไขล่าสุด 1 เม.ย. 66
วีดิทัศน์
รูปตัวอย่างสื่ออินเทอร์เน็ตคืออะไร

7:57 นาที

อินเทอร์เน็ตคืออะไร
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
53
แก้ไขล่าสุด 1 เม.ย. 66
วีดิทัศน์
รูปตัวอย่างสื่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

11:39 นาที

เครือข่ายคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
70
แก้ไขล่าสุด 1 เม.ย. 66
วีดิทัศน์
รูปตัวอย่างสื่อซอฟต์แวร์ประยุกต์

9:15 นาที

ซอฟต์แวร์ประยุกต์
เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
57
แก้ไขล่าสุด 1 เม.ย. 66
วีดิทัศน์