หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>
ปกหนังสือฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x73

5 ส.ค. 64

3989

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x96

22 ธ.ค. 64

3858

ปกหนังสือวิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม ๑

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕

x50

16 ธ.ค. 64

3402

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x91

30 พ.ย. 64

3060

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.1 โครโมโซม

3 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.1 โครโมโซม
ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม ๒
32
แก้ไขล่าสุด 4 ต.ค. 65
คู่มือครู
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.2 สารพันธุกรรม

8 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.2 สารพันธุกรรม
ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม ๒
10
แก้ไขล่าสุด 4 ต.ค. 65
คู่มือครู
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.3 สมบัติของสารพันธุกรรม

12 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.3 สมบัติของสารพันธุกรรม
ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม ๒
9
แก้ไขล่าสุด 4 ต.ค. 65
คู่มือครู
รูปตัวอย่างสื่อแนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.4 มิวเทชัน

9 หน้า

แนวการจัดการเรียนรู้ที่ 4.4 มิวเทชัน
ชีววิทยา เพิ่มเติม เล่ม ๒
7
แก้ไขล่าสุด 4 ต.ค. 65
คู่มือครู