หาสื่อการสอนอะไรก็เจอ

ค้นหาสื่อตามหนังสือเรียน

ดูทั้งหมด >>
ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

x100

3 พ.ค. 66

10431

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

x94

3 มี.ค. 66

9161

ปกหนังสือเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2

เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) ม.2

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

x78

2 มี.ค. 66

8821

ปกหนังสือฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1

ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

x74

4 มี.ค. 66

8784

สื่ออัพเดทล่าสุด

ดูทั้งหมด >>
รูปตัวอย่างสื่อแบบฝึกหัดท้ายบทที่-11-แสงเชิงรังสี

4 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่-11-แสงเชิงรังสี
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3
71
แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 66
แบบฝึกหัด
รูปตัวอย่างสื่อแบบฝึกหัดท้ายบทที่-10-แสงเชิงคลื่น

7 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่-10-แสงเชิงคลื่น
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3
503
แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 66
แบบฝึกหัด
รูปตัวอย่างสื่อแบบฝึกหัดท้ายบทที่-8-การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

9 ข้อ

แบบฝึกหัดท้ายบทที่-8-การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3
750
แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 66
แบบฝึกหัด
รูปตัวอย่างสื่อแบบฝึกหัดท้ายบทที่-9-คลื่น
แบบฝึกหัดท้ายบทที่-9-คลื่น
ฟิสิกส์ เพิ่มเติม เล่ม 3
261
แก้ไขล่าสุด 9 มิ.ย. 66
แบบฝึกหัด